Viagra Nedir, Nasıl Kullanılır ve Yan Etkileri

Viagra Nedir, Nasıl Kullanılır ve Yan Etkileri

Viagra (sildenafil) vücutta belirli bölgelerdeki düz kasları gevşeterek bu bölgelere giden kan akışını
arttıran bir kimyasaldır. Viagra erkeklerdeki erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) tedavisinde kullanılır.
Erektil disfonksiyon cinsel ilişkiye başlayacak yada devam ettirecek derecede yeterli ereksiyona sahip
olamama yada sahip olunan ereksiyonu devam ettirememe halidir.
Viagra, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri ilaç grubuna dahildir. Peniste sertleşme olması için gerekli
olan penis düz kaslarının gevşemesi Nitrik oksit adı verilen bir enzim sayesinde aktive olan cGMP ile
olur. Viagra ve diğer fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri cGMP’nin etkisini arttırarak sertleşme süresini ve
kalitesini olumlu etkilerler.
Viagra dışında farklı marka sildenafil molekülleri (Revatio) pulmoner arteryel hipertansiyon
tedavisinde veya egzersiz kapasitesini arttırmak için kullanılır. Doktorunuz önerisi ve bilgisi dışında
Revatio kullanıyorsanız Viagra almamalısınız.
Viagra bu makalede listelenmeyen diğer amaçlar için de kullanılıyor olabilir.
Viagra Hakkında Önemli
Bilgiler
Aşağıdaki durumlarda Viagra alımı sakıncalı olabilir:
 Sildenafile karşı allerjik olmak
 Göğüs ağrısı veya kalp problemleri için nitrat içeren ilaçlar kullanıyor olmak
Bu ilaçların özellikle evde kullanılan tablet formları tehlike içerir. Bunlar:
İSORDİL, NİTROFİX-TM, CARDİOKET, DANİTRİN, İSORAT, MONODUR,
MONOKET, MONOLONG olarak sayılabilir.
Cinsel aktivite sırasında ortaya çıkan baş dönmesi, mide bulantısı, ağrı, uyuşma, göğüste
karıncalanma, kol, boyun veya çene ağrısı oluşursa ilişki durdurularak acil tıbbi yardım
alınmalıdır. Viagra göğüs ağrısı veya kalp problemleri için nitrat kullanan hastalarda
alındığında, kan basıncında ani ve ciddi azalmaya neden olabilir.
Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz, Viagra kullanımı için doz
ayarlamalarına veya spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz:

 Kalp hastalığı veya kalp ritim problemleri
 Son 90 gün içinde geçirilmiş yeni bir Kalp krizi
 Son 6 ay içinde geçirilmiş inme (CVO=felç), ya da konjestif kalp yetmezliği
 Anjina (göğüs ağrısı), yüksek veya düşük kan basıncı olması
 Karaciğer hastalığı
 Böbrek hastalığı (veya diyaliz programında iseniz)
 Orak hücreli Anemi, multipl miyelom veya lösemi gibi herhangi bir kan hücresi bozukluğu
 Hemofili gibi kanama bozukluğu
 Mide ülseri
 Retinitis pigmentosa (gözün kalıtsal bir durumdur)
 Penis şekil bozukluğu (örneğin Peyronie hastalığı gibi)
Viagra gözün optik sinirine kan akımını azaltarak ani görme kaybına neden olabilir. Bu yan
etki Viagra kullananlar arasında nadir görülür. Görülen hastaların çoğu 50 yaş üzerinde sigara
içenlerdir. Kalp hastalığı, diyabet, Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi co-morbiditelere
görülme olasılığı fazladır. Bazı hastalarda ise daha önceden olan göz sorunları vardır. Görme
kaybı olan hastalarda patalojinin kaynağının Viagra olduğu kanıtlanamamış olmakla birlikte
dikkatli olmayı gerektiren bir durumdur. Viagra kullanımı sırasında görme kaybı oluşması
halinde acil tıbbi yardım için başvurmak gerekir.
Viagra günde bir defadan fazla alınmamalıdır. Dozlar arasında en az 24 saat geçmesine izin
verilmelidir. 4 saatten daha uzun süren ağrılı ereksiyon olması halinde tıbbi yardım
istenmelidir. Uzamış ereksiyon (Priapizm) penise zarar verebilir.
Nasıl Viagra Almalıyım ?
Tam olarak doktorunuz tarafından önerilen dozda ve sürede Viagra kullanmanız tavsiye edilir.
Viagra sadece gerekli olduğunda genellikle cinsel aktiviteden 30 dakika ile 1 saat önce alınır.
Genellikle 4 saat kadar etkili olması beklenir. Günde bir kereden fazla Viagra alınmamalıdır.
Viagra cinsel uyarılma meydana geldiğinde bir ereksiyona yardımcı olabilir. Sadece hap
kullanarak cinsel uyarı olmadan ereksiyon oluşmaz.
Cinsel aktivite sırasında baş dönmesi, mide bulantısı, ağrı, uyuşma, ya da göğüste
karıncalanma, kol, boyun veya çene ağrısı varsa, ilişki sonlandırılıp hemen tıbbi yardıma
başvurulmalıdır. Bu ciddi bir yan etki göstergesi olabilir. Viagra nem ve sıcaktan uzakta, oda
sıcaklığında saklanmalıdır.
Viagra Aşırı Dozda Alınırsa
Ne Olur ?
Acil olarak 155 yada Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) 114 aranmalıdır. Merkez,
ülkemizde tedavi maksatlı kullanılan ilaçlar, böcek ilaçları, tarım ilaçları, mantarlar ve çeşitli
bitkilerle olan zehirlenmelerden, zehirli hayvan ısırmalarına ve sokmalarına kadar geniş bir
yelpazedeki zehirlenmelerde hem halka hem de sağlık çalışanlarına yönelik olarak 24 saat
hizmet vermektedir.

Ayrıca, zehirlenmelerde gerekli antidot/antitoksin ihtiyacını da karşılayan Merkeze ihtiyaç
duyulduğunda danışma hizmeti almak amacıyla Türkiye’nin her yerinden 114 numaralı
telefondan ulaşılabilir. Doz aşımı belirtileri göğüs ağrısı, bulantı, düzensiz kalp atışı, baş
dönmesi veya bayılma hissi içerebilir.
Viagra Kullanırken Nelerden
Kaçınmalıdır ?
Viagra bazı ilaçların yan etkilerini artırabilir. Beraber alkol kullanmaktan kaçınılmalıdır.
İktidarsızlık tedavisinde kullanılan herhangi başka bir ilaçla beraber kullanılmamalıdır.
Bitkisel içerikli ilaçlar da buna dahilidir.
Viagra’ya Bağlı Yan Etkiler
Nelerdir ?
Nefes darlığı, yüzde, dudaklarda, dilde, ya da boğazda şişme, ürtiker gibi alerjik bir
reaksiyonda acil tıbbi yardım gerekir. Cinsel aktivite sırasında baş dönmesi, mide bulantısı, ya
da göğüste karıncalanma, ağrı, uyuşma, kol, boyun veya çene ağrısı olursa ilişkiyi durdurmak
ve hemen doktora başvurmak gerekir.
 Görmede değişiklik veya ani görme kaybı
 Kulaklarda çınlama veya ani duyma kaybı
 Göğüs ağrısı veya ağırlık hissi, ağrı, terleme kol veya omuz, bulantı yayılan, genel olarak hasta
hissetme
 Düzensiz kalp atışı
 Ellerde veya ayaklarda şişlik, nefes darlığı
 Nöbet (konvülsiyon)
 Baş dönmesi ve bayılma hissi
 Peniste ağrılı yada 4 saatten uzun süren ereksiyon olduğu durumlarda tıbbi yardım gerekir
Daha hafif yan etkiler kendiliğinden düzelebilir. Bunlar:
 Yüz ve boyunda kızarklık, göğüste sıcaklık
 Burun tıkanıklığı, hapşırma veya boğaz ağrısı gibi soğuk algınlığı belirtileri
 Baş ağrısı
 Hafıza sorunları
 İshal, mide bozulması
 Kas ağrısı, sırt ağrısı
Viagra Hangi Dozda
Alınmalıdır?

Viagra ülkemizde 25, 50 ve 100 mg’lık formlarda satılmaktadır. Erektil disfonksiyon
rahatsızlığının ihtiyaç halinde kullanım şeklinde tedavisi için önerilen doz kişişye ve
rahatsızlığa göre değişiklik gösterir. Sildenafil ile olumsuz etkileşecek durumlarda mümkün
olduğunca az doz kullanılarken, ilacın etkisinin yeterli görülmemesi halinde daha yüksek
dozlar kullanılır. 100 mg dan fazla kullanımı önerilmemektedir. İlişkiden 1 saat önce 1 bardak
su ile beraber kullanılması önerilir. Eşlik eden kardiyovasküler hastalıklar olması halinde
yada sildenafilin kandaki yarıömrünü uzatıcı ilaçlar kullanılıyorsa doz ayarlaması doktorunuz
tarafından yapılmalıdır.
Sildenafilin Kontrendikasyonlar (Alınmaması gereken durumlar)
Birlikte nitrat kullanımı: Nitratlar kalp damar hastalıklarında kalp damarlarını (koroner
arter) genişletmek için kullanılan ilaçlardır. Nitratların damar genişletici etkileri, bu ilaçların
kullanımı ile önemli derecede tansiyon düşüklüğü oluşturmakta ve hatta ölümlere neden
olabilmektedir.
İlaç kullanımını izleyen ilk 24 saat içinde nitrat verilmesi abartılmış yanıta neden olabileceği
için bu süre içinde nitrat kullanılmamalıdır. Bu süre sonunda, başlangıç dozuna yanıtı
yakından izlemek koşuluyla nitratlar başlanabilir. Nitrat kullanmakta olanlarda ise ilaç
verilmesi ancak nitratın kesilmesinden sonra mümkün olabileceği için bu durum doktorları
tarafından belirlenmelidir.
Kalp hastalarında kullanımının sakıncalı olabileceği diğer durumlar:
Kalp damarlarında önemli darlığı olan hastalar (pozitif egzersiz testi olan hastalar): İlaç
önerilmeden önce hastanın koroner arter hastası olup olmadığı mutlaka bilinmeli ve nitrat
kullanımı sakıncalı olduğundan cinsel aktivite ile oluşacak stresi kaldırıp kaldıramayacağı
araştırılmalıdır.
Kalp yetersizlikli hastalar: Sildenafil, sistolik (8-10 mmHg) ve diastolik (5-6 mmHg) kan
basıncının bir saat içinde hafif olarak düşürmekte ve bu etki 4 saat sonunda geçmektedir. Kalp
hızı üzerine anlamlı etkisi gösterilmemiştir. Hipotansif etki yaşa (65 yaştan büyük ile 65
yaştan küçük karşılaştırıldığında) ve doza (25 ile 100 mg arasındaki miktarlar) bağlı olmadığı
gibi, ortostatik hipotansiyona da neden olmamaktadır. Sağlıklı kişilerce yüksek doz
sildenafilin oldukça iyi tolere edildiği bildirilmiştir. Ancak özellikle kan basıncı düşük olan
kalp yetersizlikli hastalar, son 6 ayda miyokard infarktüsü veya inme geçiren hastalar, kontrol
edilemeyen hipertansiyonlularda sildenafil kullanılmaması uygun olacaktır.
Birden çok antihipertansif ilaç alan hastalar:
Klinik çalışmalar tiyazid, lup ve potasyum tutucu diüretikler, ACE-inhibitörleri, kalsiyum
kanal blokerleri, alfa ve beta adrenerjik reseptör blokerleri ile sildenafil birlikte
kullanılabileceğini göstermektedir.
Bununla birlikte, antihipertansif ilaç kullanan hastalarda hipotansiyon olasılığı göz önünde
bulundurulmalı ve hastalar doktorlarına danışmalıdırlar.

Sildenafil sitratın yarı ömrünü uzatabilecek ilaçları veya besinleri alan hastalarda (simetidin
(ülser ilacı), amiodaron (ritim bozukluğu ilacı), ketokonazol (mantar ilacı), eritromisin
(antibiyotik), ritonavir (virüs ilacı), sertralin (Depresyon ilacı), metronidazol (parazit ilacı),
greyfurt suyunda bulunan naringenin) sildenafilin düşük dozlarda (25 mg) verilmesi uygun
olacaktır.
Karaciğer ve böbrek hastalığı: Ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda ilacın atılması azalır.
Böylece ilacın etkisi ve etki süresi artmaktadır. Özellikle böyle hastalarda birlikte
antihipertansif ilaçlar alındığında dikkatli olmak gerekmektedir. Ancak kronik hemodiyaliz
programında olan hastalarda güvenle kullanılabileceği bildirilmiştir. Yine karaciğer
bozukluğu olan hastalarda 50 mg yerine 25 mg’lik bir dozla başlamak gerekmektedir.

Hadi Sende Oyla..
[Total: 0 Average: 0]

Sosyal Medyada Paylaşın:
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN