Mide Mikrobu

Mide Mikrobu

MİDEMİZDEKİ MİKROP; HELİCOBACTER PYLORİ (H.PYLORİ)

H.Pylori nasıl bulaşır ? Bu güne kadar nasıl bulaştığı konusunda kesin kanıtlar yoktur.Bununla birlikte fekal oral veya oral yolla bulaştığı düşünülmektedir.

Yani mikrop taşıyan kişinin feçesiyle çıkardığı bakteriyle ve salya gibi ağız sıvılarına temasla bulaştığı ve bulaşmanın genellikle çocukluk çağında olduğu düşünülmektedir.Bu bulaşma ekmek gibi elle temas edilen besinler dahil olmak üzere diğer besinlerlerde bulunan bu bakterilerinin yutulmasıyla,temiz olmayan sularla,kalabalık ailelerde yemek takımlarının ortak kullanımıyla bulaşabilir.

nsandan insana geçiş mümkündür(Tükrük ve salya ile).

H.Pyloriden korunabilinir mi?

Hijyen şartlarında daki düzelmeler,özellikle gelişmiş ülkelerde görülme sıklığını azaltmıştır.Fakat kesin olarak bilinen bir korunma yöntemi yoktur.Bu mikroba karşı aşı çalışmaları halen devam etmektedir.Bununla birlikte kişisel hijyene önem vermek önemlidir.Tuvalet sonrası ellerin iyice ykanması,besinlerin iyice yıkanarak yenilmesi ve kaynağı belli olmayan suların içilmemesi önemlidir.

H.Pylori ne sıklıkta görülür?

Bugün bütün dünyanın %50 sinden fazlasının bu mikropla infekte olduğu düşünülmektedir.Bu oran gelişmiş ülkelerde biraz düşük.,gelişmekte olan ülkelerde biraz yüksektir.Afrikanın bazı bölgelerinde görülme oranı % 100 dür.Amerikada da % 50 Avustralya da %40 civarındadır..Ülkemizde yapılan araştırmalarda genel nüfusta % 70 in üzerinde olduğu saptanmıştır. Kadın erkek arasında görülme sıklığı açısından bir fark yoktur.

H.Pylori hangi hastalıklara neden olur?

H.Pylori aşağıdaki mide hastalıklarına neden olur veya zemin hazırlar.

12 parmak barsağı ülseri

Mide ülseri

Gastrit

Mide kanseri

MALT lenfoması

Non ülser dispepsi

Bununla birlikte mikrop taşıyan bazı insanlarda hiçbir belirti vermez ve hastalığa neden olmaz bunun sebebi bilinmemektedir

Mide ülserinin %70 inden,12 parmak ülserinin ise %90 nından H.pylori sorumludur.Her yıl dünyada 650.00 yeni mide kanseri vakası saptanmaktadır.Mide kanseri kanserler arasında görülme sıklığı açısından ikinci sıradadır.

H.Plori nasıl teşhis edilir?

H.Pylori infeksiyonuna teşhis koymak için çeşitli tanı yöntemi vardır.Bunlar:

Nefes Testleri :Bu testler h.pylori ile infekte olup olmadığınızı gösteren testlerdir.Bunun yanında tedaviden sonra tedavinin başarılı olup olmadığını gösterirler.Eğer tedavi sonrası antibiyotik veya mide asidini etkileyen ilaçları kullanmaya devam ederseniz testin doğruluk oranı azalır.Doğru sonuç almak için en az bu ilaçları bir ay kullanmamak gerekir.

Kan testleri : Bu testler var olan ve geçirilmiş infeksiyonu gösterirler.Hastalığın tedavisine yanıtı göstermesi bakımından çok başarılı değildirler.Çünkü H.Pyloriye karşı oluşan antikorlar vücutta yıllarca pozitif olarak kalabilirler.

Endoskopi :Bu konuda altın standarttır.Endoskopi aracılığıyla hem mide ve 12 parmak barsağında olan değişikler incelenir ve hemde alınacak toplu iğne başından biraz büyük bir parça mikroskop altında incelenerek direkt olarak tanı konulur.Bunun yanında bu parçadan mikrop için kültür yapılabilir.

Feçes testleri : Hastanın feçesiyle yapılan testlerle bakerinin antijeni tespit edilir.Hassasiyeti yüksektir.

H.Pylori testleri kime yapılmalı ?

Mide ülseri,12 parmak barsağı ülseri olan hastalarla.mide de ağrı yanma,sişikinlik,gaz,geğirme gibi yakınmaları olan kişilere mutlaka yapılmalıdır..Yapılan tedavi her zaman dispeptik belirtilerin geçmesini sağlamaz ama,bu bakterininin diğer ciddi hastalıklara zemin hazırlamasını engeller.

H.Pylori nasıl tedavi edilmeli ?

H.Pylori pozitif olan her hastada bazen hiçbir klinik belirti olmayabilir.Bu nedenle bütün dünyada bu tür hastalrın tedavi edilmesi konusu tartışmalıdır.Bu nedenl bu tür hastalarda tedavi kararını hasta ve hekim birlikte karar vermelidirler.Hekim hastayı bu tedavinin maliyeti ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmeli ve tedavi kararı hastaya bırakılmalıdır..Bunun yanında geçmişte ülser ,gastrit ve dispepsi yakınması olan hastalarlarla,halen bu hastalıkları düşündüren belirtileri olan hastalar mutlaka tedavi edilmelidilrler

H.Pylori nasıl tedavi edilir ?

H.pylori en az 2 tanesi güçlü antibiyotikler olmak üzere 3lü veya 4 lü ilaç kombinasyonları kulanılarak yapılır.Süresi uygulanan protokole göre 10 ila 14 gün arasında değişir.Uygulanan bir protokole tedavi yanıtı alınmazsa aynı ilaçlar bir kez daha kullanılmamalıdır.Tedavi başarısı geçen yıllara göre giderek azalmaktadır.Bunun nedeni bilinçsiz antibiyotik kullanımı nedeniyle bakterinin antibiyotiklere dirençli hale gelmesidir.

Tedavi olduktan sonra yeniden bu infeksiyona yakalanabilirmi ?

Tedavi olduktan sonra yeniden bu bakteriyle infekte olma riski teorik olarak yoktur.Bununla birlikte %0.5 den daha az oranda yeniden yakalanma riski olduğu düşünülmektedir.Günlük pratikte bu olasılık yok kabul edilmektedir.

Bende H.Pylori varsa aile fertleri kontrol edilmeli mi?

Bu genellikle önerilmez .Böyle bir durumda paniğe kapılmaya gerek yoktur.Bazı özel durumlarda ,kalabalık ailelerde ,mide kanseri çok görülen ailelerde konu doktorla konuşularak birlikte karar verilmelidir.

Hadi Sende Oyla..
[Total: 0 Average: 0]

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
Mide Mikrobu

BİRDE BUNLARA BAKIN