İkili Test

İkili Test

İKİLİ TARAMA TESTİ NEDİR?
GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) İKİLİ TEST NEDİR?
İkili tarama testi gebelikte bebekte olabilecek bazı kromozomal anomalileri araştırmak
için yapılan bir testtir. İkili test sonucuna göre bebekte trizomi 21 (down sendromu) ve
trizomi 18 (Edwards sendromu) denilen kromozomal anomalilerin bebekte olma riski
araştırılır. Bu hastalıklar zeka geriliği ve bazı organ anomalileri olan hastalıklardır. Bu
testlere zeka testi denmesinin nedeni de budur, ikili test bebeğin zeka düzeyini ölçen
bir test değildir.
İkili test için gebeliğin 11-14 haftaları arasında anneden kan alınır (aynı normal kan
tahlillerinde alındığı gibi). Bu kanda β-hCG ve PAPP-A düzeyleri ölçülerek, annenin
yaşı ve diğer bazı özellikleri ile formule edilerek bilgisayar yardımıyla sonuç belirlenir.
Bu teste ikili test denir. Eğer bu formüle bebeğin ense kalınlığı (NT) de eklenirse elde
edilen  sonucun doğruluk oranı daha net olur, bu teste kombine test (ikili kombine
test) denir. Yani kombine test, ikili test ile ense kalınlığınının kombine edilmesi
sonucu yapılan bir testtir. İkili test taraması ile down sendromlu bebeklerin %65’i
tespit edilebilirken, kombine test ile %85’i tespit edilebilir. Her iki test de down
sendromlu bebeklerin tamamını tespit edemez, down sendromlu bebek taşıyan
gebeliklerin bir kısmında bu testlerin sonucunda risk yüksek gelmeyecektir, normal
gelecektir.
İkili test sonucunda bu kromozomal anomalilerin bebekte kesin olarak var olup
olmadığı tespit edilemez sadece bebekte bu anomalilerin olma riski normalden
yüksek mi değil mi sorusunun cevabı alınır. Eğer risk normalden yüksek çıkarsa
bebekte bu anomaliler kesin var mı sorusunun cevabını almak
için CVS veya  amniosentez  yöntemleri uygulanır.
İkili test sonucuna göre risk belirleme:
İkili test sonucunda Down sensromu için yüksek risk sınırı 1/270 kabul edilir. Yani
sonuç 1/270’den büyük çıkarsa (örneğin 1/200) bebekte Down sendromu olma riski
normalden yüksektir  ancak bebek normal de olabilir. Kesin tanı için CVS veya
amniyosentez yapılmalıdır.
İkili test sonucunda Edwards sendromu (trizomi 18) için yüksek risk sınırı 1/100 kabul
edilir. Yani sonuç 1/100’den büyük çıkarsa (örneğin 1/80) bebekte Edwards
sendromu olma riski normalden yüksektir ancak bebek normal de olabilir. Kesin tanı
için CVS veya amniyosentez yapılmalıdır.
Burun Kemiği ölçümü (nazal bone):
Burun kemiği yokluğu (nazal bone absence) diye tanımlamak daha doğrudur, çünkü
kemiğin varlığı veya yokluğu değerlendirilir. Nazal kemik yani burun kemiğinin
ultrasonla değenlendirilmesini de ikili testle kombine ederek değerlendiren bazı
merkezler vardır. Nazal kemiğin ultrasonda görülememesi trizomi olma riskini arttırır.

Çünkü nazal kemik 11-14 hafta arasında normal fetusların %98’inde görülebilir,
sadece %2’sinde görülemez. Trizomili 21 olan fetusların ise %70’inde nazal kemik
görülemez. Trizomi 18 olan fetusların %50’sinde nazal kemik görülmez. Trizomi 13
olan fetusların %30’unda nazal kemik görülmez.

Hadi Sende Oyla..
[Total: 0 Average: 0]

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN