Ayrıntılı Ultrason

Ayrıntılı Ultrason

Gebeliğin belirli haftalarında yapılan ultrasografik incelemeler ile hem bebek hem de anne sağlığı için önemli veriler elde edilmektedir.

Ultrasonografi cihazları sayesinde gebelik çok detaylı olarak incelenebilmektedir.

Bebekte var olabilen bir anormalliğin tespiti veya gelişme riski olan ve bebeğin sonraki hayatını tehdit eden bir hastalığın erken tespiti için yapılan erken haftalardaki ayrıntılı ultrasonografiişlemi anne ve bebek sağlığını korumak amacıyla yapılmaktadır.

İleri gebelik haftalarında ise bebeğin kan dolaşımının değerlendirilmesi, bebeğin gelişiminin değerlendirilmesi, bebeğin iyilik halinin tespiti ve en son olarak da normal-vajinal doğum şansının olup olmadığının değerlendirilmesi amacı ile merkezimizde ultrasonografik işlemler uygulanmaktadır.

Perinatoloji uzmanları tarafından yapılan ve hastaya bir rapor olarak sunulan aşağıdaki işlemler Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Merkezi’mizde uygulanmaktadır.

Ayrıntılı Ultrason Nedir, Ne Zaman Yapılır?

“Ayrıntılı Ultrason” ya da “Detaylı Ultrason” muayenesi, normal gebelik takibi sırasında yapılan ultrason muayenelerinden farklı olarak yüksek görüntü kalitesiyle ve bebeğin tüm organlarının incelendiği bir muayenedir.

Ayrıntılı Ultrason gebeliğin şu haftalarında yapılır;

 • 11-13. Haftası (Tüm gebelerde)
 • 18.-23 haftaları (Tüm gebelerde)
 • 24. hafta ve sonrası (Yüksek riskli gebeliklerde)

Merkezimizde ayrıntılı ultrason, riskli gebelikler, doğumsal sakatlık ve hastalıklar konusunda uzman bir perinatoloji uzmanı tarafından yapılır.

Ultrasonografi işlemi size ve bebeğinize zarar vermez. Ayrıntılı ultrasonografi raporu gebeliğin mevcut durumu ve ayrıntılı anatomik incelemesini içermektedir. Bu rapor bebeğin görüldüğü dönemdeki durumu hakkında ayrıntıları ve gerekiyorsa danışmanlık bilgilerini içerir.

Ayrıntılı (detaylı) ultrasonografi haftaları ve yapılan incelemeler için sayfayı kaydırınız.

İlk Üç Ay Erken Gebelik Ultrasonografi

Gebeliğin anne rahmine yerleşmesinden sonra belirli haftalarda değerlendirilmesi, özellikle bazı önemli durumların tespiti amacı ile yapılmaktadır. Bu işlem anne ve bebeğe zarar veren bir inceleme değildir. İşlem sonucunda yazılan raporda aşağıdakiler hakkında bilgi verilir;

 • Gebelik kesesinin sayısı ve yerleşim yerleri
 • Gebeliğin iç veya dış gebelik ayrımının yapılması
 • Gebelik kesesinin gelişimi gösteren yapısı
 • Bebeğin kalp atış hızı ve ritmi
 • İkiz gebeliklerde bebeklerin eşlerinin tek veya ayrı olduğunun incelenmesi
 • Rahim ağzının (serviks) değerlendirmesi
 • Gebelik kesesi ile ilişkili kanama olup olmadığı

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Merkezi’mizde, başvuru yapan hastalarımıza gebeliğin ilk üç ay ultrasonografi işlemi yapılmakta ve bir rapor olarak verilmektedir.

11-13 Hafta Ayrıntılı Ultrasonografisi

Anne rahminde bulunan bebeğin detaylı ilk incelemesi 11-13. hafta arasında yapılmaktadır. Bu ultrasonografi bebeğe yapılan ilk ayrıntılı ultrasonografi işlemidir.

İşlem karından ve vajinal yoldan yapılır.

Detaylı incelemenin ilk basamağı kabul edilen 11-13. hafta ultrasonografi işlemi ile bebeğiniz hakkında aşağıdaki bilgiler elde edilir;

 • Bebeğin gelişim haftası
 • Bebeğin eşinin yerleşim yeri
 • Bebeğin suyunun miktarı
 • Bebeğin ense saydamlığının kalınlığının ölçülmesi
 • Bebeğin burun kemiğinin incelenmesi
 • Bebeğin kalp yapısı ile ilgili temel bulgular
 • Bebeğin diğer gelişim bölgeleri olan beyin, mide, böbrekler, mesane, karın duvarı, bağırsaklar, omurga, el ve ayaklar hakkında ilk ve önemli bilgiler
 • Bebeğin özel damar yapılarının Renkli Doppler ile incelenmesi
 • Rahim ağzının (serviks) değerlendirmesi

Ultrasonografi sonrasında bu bilgileri ve izlenen diğer bulguları içeren hekiminizin değerlendirmesi bir rapor halinde size sunulur.

11-13. hafta testi bebeğe yapılan ilk ayrıntılı ultrasonografi işlemidir. Bu yol ile bebeğiniz hakkında hem genetik hem de görülür sakatlık ihtimalinin ilk araştırması gerçekleştirilmiş olur. Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Merkezi’mizde 11-13. Hafta ultrasonografi işlemi uygulanmaktadır.

18-23 Hafta Ayrıntılı Ultrasonografi

İlk trimester ayrıntılı ultrasonografisinin ardından gebeliğin 18-23. haftaları arasında ayrıntılı ikinci bir ultrasonografik inceleme daha yapılır.

Detaylı veya ayrıntılı ultrasonografi gebelik izleminin en önemli parametreleri arasındadır.

Ayrıntılı Ultrasonografi Nasıl Yapılır?

Ayrıntılı ultrasonografi işlemini basamaklarını aşağıda sırası ile görebilirsiniz;

 • Randevu alma : İşlem tüm gebeliklerde 18. haftadan sonra uygulanabilmektedir. Gebeliğin uygun haftası hesaplanıp (18-23. hafta), aileler kendilerine uygun bir güne randevu alabilmektedir.
 • Randevuya gelme : İşlem, yapısı gereği ortalama 30-45 dakika sürebilmektedir. Bu süre bazen 1 saati bulabilir bazen de ileriki günlerde tekrarlanabilir.
 • İşlem sırasında aç mı tok mu olmalıyım? Bu muayene için aç olunması gerekmemektedir.
 • İşlem nasıl yapılır? Genellikle karından yapılan bir ultrasonografi işlemidir. İşlemin sonunda rahim ağzının ölçümü ve gerekirse bazı detaylar için vajinal yoldan ultrasonografi yapılır.
 • Rapor neleri içerir? Ayrıntılı ultrasonografi raporu gebeliğin mevcut durumu ve ayrıntılı anatomik incelemesini içermektedir. Bu rapor bebeğin görüldüğü dönemdeki durumu hakkında ayrıntıları ve gerekiyorsa danışmanlık bilgilerini içerir.
 • Ayrıntılı ultrason tekrar yapılabilir mi? Daha önce başka bir merkezde bu işlemi yaptırdınız ve tekrar yaptırmak istiyorsanız bunu yaptırabilirsiniz. Ultrasonografi işlemi size ve bebeğinize zarar vermez.
 • İleri haftalarda ayrıntılı ultrason işlemi tekrarlanır mı? Ayrıntılı ultrasonografi için genel olarak 18-23. hafta aralığı belirlense de ileri gebelik haftalarında da belirli bölgelerin tekrar incelenmesi amacı ile detaylı inceleme yapılabilir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Merkezi’mizde detaylı (ayrıntılı) ultrasonografik inceleme hizmeti verilmektedir.

Fetal Kalp Ultrasonografi – Ekokardiyografi

Anne karnında bebeğin ilk kalp incelemesi gebeliğin 11-13. Haftalarındaki 1. Trimester detay ultrasonografisinde yapılır. Ancak bu incelemenin gebeliğin ileri haftalarında tekrar edilmesi gerekir.

18-23. haftalar arasında yapılan ayrıntılı ultrasonografik inceleme ile bebeğin kalbi tekrar değerlendirilir.

Ancak özellikli fetal kalp değerlendirmesi için 22. hafta uygun zamandır. Bazı kalp hastalıkları ileri gebelik haftalarında kendini göstermektedir. Bu nedenle olası risk faktörleri var ise ileri gebelik haftalarında da bu inceleme tekrar edilmektedir.

Fetal kalp incelemesi özellikle önerilen gebelikler ve risk faktörleri şunlardır;

 • Önceki gebeliğinde kalp anomalisine sahip bebeği olan aileler
 • Şeker hastalığı gibi bazı metabolik hastalığı olan anne adayları
 • Anne veya baba adayında doğumsal kalp kusuru olan aileler
 • Tek yumurta ikizi olan ikiz gebelikler
 • Sara hastalığı olan anne adayları
 • Gebeliğin erken dönemlerinde bazı enfeksiyonları geçiren anne adayları
 • Belli grup ilaç kullanımı olan anne adayları
 • 1.ve 2. Trimester incelemelerinde fetal kalp hastalığı şüphesi dışlanamamış bebekler

Yukarıda verilen risk faktörlerinin varlığında bebeğin kalbi daha detaylı rapor edilmekte ve bu ultrasonografi işlemi gebeliğin son üç ayında tekrar edilmektedir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Merkezi’mizde fetal ekokardiyografi hizmeti verilmektedir.

24 Hafta ve Üzeri Ayrıntılı Ultrasonografi

Normalde tüm gebeliklerin belirli haftalarda ayrıntılı ultrasonografi ile incelenmesi önerilmektedir.

Bu işlemler gebeliğin belirli haftalarında yapılır. Bunlar;

 • 11-13. hafta (1. trimester) ayrıntılı ultrasonografi işlemi
 • 18-23. hafta (2. trimester) ayrıntılı ultrasonografik inceleme işlemi

Ancak, bazı durumlarda, ileri gebelik haftalarında görülen gelişmelerin yeniden incelenmesi, tekrar değerlendirilmesi ve aileye ayrıntılı bir detaylı ultrasonografi raporu verilmesi gerekebilmektedir.

Bazen de hastalar bazı özel nedenlerden ayrıntılı ultrasonografi haftasını geciktirebilmektedirler.

Bu ve benzeri nedenlerle ileri gebelik haftalarında da ayrıntılı ultrasonografi yapılmaktadır.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Merkezi’mizde 24. hafta ve üzeri bir dönemde başvuran hastalara da detaylı ultrasonografik inceleme işlemi uygulanmaktadır.

Renkli Doppler ve Biyofizik Profil İnceleme

Gebeliğin ilk üç ayından itibaren, gerekli olur ise, bebeğin gelişimi, anne-bebek arasındaki damarsal iletişimin durumu, çoğul gebeliklerde fetusların kan akımlarının etkileşimlerini ölçmek amacıyla renkli Doppler inceleme, gebeliğin her haftasında yapılabilir.

Rutin gebelik takibinde gerekli olmayan Renkli Doppler inceleme işlemi yüksek riskli gebeliklerde özellikle kullanılmaktadır.

Bu durumların bazıları şunlardır;

 • Gelişme geriliği olan durumlar
 • Bebeğin suyunun azalması
 • Bebeğin dolaşımının bozulması
 • Bebeğin kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi
 • Bebeğin anne karnında hareketinin azalması
 • Çoğul gebeliklerde fetal plasental kan akımı özellikleri

Bu gibi durumlarda bebeğin anne karnındaki durumunun değerlendirilmesi için Renkli Doppler ultrasonografi son derece önemlidir.

Biyofizik inceleme (skorlama) ise bebeğin anne karnında tonusu, solunumu, suyu, hareketlerinin incelemesine ek olarak NST (non stress test) yönteminin eklenmesi ile yapılan bir puanlama sistemidir.

Yüksek Riskli Gebelik Merkezimizde Renkli Doppler ultrasonografi ve biyofizik incelemeişlemi hizmeti verilmektedir.

Hadi Sende Oyla..
[Total: 0 Average: 0]

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN